Yenilenebilir Enerjiden Elektrik Üretimine EMO Belgesi şartı

Yenilenebilir Enerjiden Elektrik Üretimine EMO Belgesi şartı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından elektrik enerjisi üretimine ait elektrik mühendisliği hizmetleri EMO tarafından belgelendirilmiş elektrik mühendisleri tarafından yapılacak.

 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimine Ait Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği 28 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
 
Buna göre, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi ile ilgili elektrik, elektrik-elektronik ve elektronik mühendisliği hizmetlerinin tanımlanması ve bu hizmetleri yürütecek EM’lerin görev, yetki ve sorumlulukları ile bu hizmetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
 
Yönetmeliğe göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından elektrik enerjisi üretimine ait elektrik mühendisliği hizmetleri Elektrik Mühendisleri Odası tarafından belgelendirilmiş elektrik mühendisleri tarafından yapılacak. 
 
Ayrıca, elektrik mühendisleri Elektrik Mühendisleri Odası Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından düzenlenen meslek içi eğitimlere katılacaklar.
 
Serbest Müşavir Mühendis (SMM) belgesi bulunanelektrik mühendislerinin belgesinin niteliğine göre, Etüd ve Yapılabilirlik Hizmetleri ve çeşitli proje hizmetlerine yetkili kılınabilecekler. 
 
Yönetmelik hükümlerini TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütecek.

Sayfayı Paylaşın

Yorum Bırakın